Teckningar

       Då teckning är grunden för de flesta av mina akvarellmålningar, så har jag här nedan tagit med en del av de teckningar jag gjort i min ungdom. Teckningarna är inte till salu.

     En av mina första teckningar som föreställde något var denna katt, som jag gjorde när jag var 2 år och 9 mån. Varför den har så många ben vet jag inte. Tycker själv att den är  lite charmig. 

    Under hela min uppväxttid ritade och målade jag jämt. Började väl vid 12-årsåldern med att teckna av modeller i tidningar. Därefter blev det många idolporträtt, porträtt av vänner och barn m.m. och många teckningar har jag sparat. Flera av dem går att finna överst på denna sida. De flesta är gjorda i 15-20-årsåldern. Studierna på Lärarhögskolan gjorde dock att jag sedan inte var lika flitig med tecknandet.

     Min första (och enda) teckningskurs gick jag för K.G.Bratt i slutet av 60-talet. På den tiden bodde både han och jag i Göteborg. Det var en kroki-kurs, och här är en teckning av läraren själv som jag gjorde under kursens gång. Jag flyttade senare till Dalsland, och i början av 80-talet kom jag att gå en kurs igen för K.G., denna gång i olja/akryl.