Till denna, Galleri Olikas andra samlingsutställning för året, bidrar jag med tre akvareller.

.